Poříčské hřbety

Pomozte nám vybrat, kde chcete mít které stroje na další sportovní fit stezce v Trutnově. Ve spolupráci s Lesy a parky Trutnov pokračujeme v anketě o tom, jak bude vypadat fitness stezka na Poříčském hřbetu. V předchozí anketě jste mohli vybírat místa, kde budou cvičební stroje na nové fitness stezce na Poříčském hřbetu. Teď můžete vybrat, které stroje na těchto místech budou.

Anketa potrvá do 7. června 2015. Poté ji zhodnotíme a dáme vedení Lesů a parků doporučení. Díky a pusťte se do toho. Podrobnější informace o strojích naleznete na serveru www.vitalpark.cz.

Mapa Poříčského hřbetu

Na mapě jsou vyznačeny místa, kde budou umístěny cvičební stroje. Je na Vás, kde jednotlivé cvičební stroje budou. Proto prosím hlasujte v anketách o tom, jaká lokalita je právě pro Vás ta nejlepší.

Nabídka cvičebních strojů

1. Kormidlo

Vyberte lokalitu.
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
Konečné hlasování:
První hlasování:
Poslední hlasování:
 • Funkce: Slouží ke zvýšení pohyblivosti horních končetin. Trénuje zápěstí, lokty, ramena. Zvyšuje pružnost horních končetin.
 • Použití: Postavte se čelem ke kolům. Chyťte každou rukou jedno kolo a otáčejte ve stejném směru nebo v protisměru. Cvičení opakujte.
 • Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby. Doporučujeme 3 série po 2 minutách s pětisekundovou přestávkou mezi dvěma sériemi.
 • Poznámka: Toto cvičení vyžaduje patřičný stav horních končetin. Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte.

2. Bradla

Vyberte lokalitu.
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
Konečné hlasování:
První hlasování:
Poslední hlasování:
 • Funkce: Posilování svalů ramen a břicha, zlepšování stavu svalů zad.
 • Použití: Vylezte nahoru, opřete se pažemi o bradla a provádějte ohyby.
 • Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby. Doporučujeme 3 série vždy po 5 cvicích s pětisekundovým odpočinkem mezi dvěma sériemi.
 • Poznámka: Jedná se o silové cvičení, při němž byste neměli vyvíjet nadměrnou sílu. Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte.

3. Závěs

Vyberte lokalitu.
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
Konečné hlasování:
První hlasování:
Poslední hlasování:
 • Funkce: Posilování a rozvoj svalů horních končetin, hrudníku a zad, břišních svalů.
 • Použití: Uchopte rukojeti oběma rukama, otáčejte vlevo a vpravo. Vhodné pro dvě osoby používající zařízení současně.
 • Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby. Doporučujeme 3 série po 10 cvicích s pětisekundovou přestávkou mezi dvěma sériemi.
 • Poznámka: Toto je silové cvičení, které je třeba provádět rytmicky a takovým způsobem, aby nedocházelo k nadměrnému vyvíjení síly. Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte.

4. Trojkombinace - běžec, vzpírání a pastrenér

Vyberte lokalitu.
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
Konečné hlasování:
První hlasování:
Poslední hlasování:
Běžec
 • Funkce: Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů.
 • Použití: Nainstalujte rukojeti na třmen a uchopte je, pohybujte končetinami stejně jako při chůzi.
 • Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby, doporučujeme 5 cvičení po 3 minutách s pětisekundovou přestávkou mezi cvičeními.
 • Poznámka: Zařízení má pohyblivé části, a proto buďte při nastupování a sestupování opatrní. Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte.

Vzpírání
 • Funkce: Posilování a rozvoj svalů horních končetin, hrudníku a zad, zvyšování kardiopulmonální kapacity.
 • Použití: Posaďte se zády proti zadní straně opěradla, uchopte rukojeti oběma rukama, přitahujte a tlačte. Vhodné pro dvě osoby používající zařízení současně.
 • Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby. Doporučujeme 3 série po 10 cvicích s pětisekundovou přestávkou mezi dvěma sériemi.
 • Poznámka: Toto je silové cvičení, které je potřeba provádět rytmicky a takovým způsobem, aby nedocházelo k nadměrnému vyvíjení síly. Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte.

Pastrenér
 • Funkce: Posilování svalů pasu, zlepšování ohebnosti a koordinace těla. Procvičování zad a pasu.
 • Použití: Uchopte rukojeti oběma rukama, umístěte nohy na pedály a provádějte kmitavý pohyb z jedné strany na druhou.
 • Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby. Doporučujeme 3 série po 30 sekundách s pětisekundovou přestávkou mezi dvěma sériemi.
 • Poznámka: Toto cvičení vyžaduje patřičný stav kyčlí. Pokud máte problémy se zády nebo pasem, poraďte se nejprve s lékařem. Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte.

5. Trojkombinace - chodec, protahovací, točna

Vyberte lokalitu.
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
Konečné hlasování:
První hlasování:
Poslední hlasování:
Chodec
 • Funkce: Zvyšování pohyblivosti spodních končetin, zlepšování koordinace a rovnováhy těla, zvyšování kapacity srdce a plic, posilování nohou a hýžďových svalů.
 • Použití: Uchopte rukojeť a postavte se na pedály, upravte vaše těžiště a provádějte kráčivý pohyb se vzpřímenými zády, pohybujte pedály vpřed a zpět, nevyvíjejte nadměrnou sílu.
 • Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby. Doporučujeme minimálně desetiminutovou chůzi běžným tempem.
 • Poznámka: Přidržujte pevně rukojeť a z přístroje nesestupujte, dokud pedály nebudou v rovnoběžné poloze a v klidu. Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte.

Protahovací
 • Funkce: Slouží ke zvýšení pohyblivosti horních končetin. Trénuje zápěstí, lokty, ramena. Zvyšuje pružnost horních končetin.
 • Použití: Postavte se čelem ke kolům. Chyťte každou rukou jedno kolo a otáčejte ve stejném směru nebo v protisměru. Cvičení opakujte.
 • Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby. Doporučujeme 3 série po 2 minutách s pětisekundovou přestávkou mezi dvěma sériemi.
 • Poznámka: Toto cvičení vyžaduje patřičný stav horních končetin. Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte.

Točna
 • Funkce: Procvičování pasu a uvolnění svalů pasu a zad, posiluje mržnost a ohebnost bederní oblasti.
 • Použití: Uchopte rukojeti oběma rukama, udržujte rovnováhu a otáčejte tělem z jedné strany na druhou takovým způsobem, abyste nevyvíjeli sílu.
 • Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby. Doporučujeme 3 série po 2 minutách s pětisekundovou přestávkou mezi dvěma sériemi.
 • Poznámka: Během cvičení neuvolňujte rukojeti. Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte.

6. Trojkombinace - dřepkin, sed-leh a veslař

Vyberte lokalitu.
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
 • Hlasování: 0%
Konečné hlasování:
První hlasování:
Poslední hlasování:
Dřepkin
 • Funkce: Posilování a rozvoj svalů horních končetin, zvyšování kardiopulmonální kapacity.
 • Použití: Posaďte se zády proti zadní straně opěradla a uchopte rukojeti oběma rukama, nohama odtlačujte. Vhodné pro dvě osoby používající zařízení současně.
 • Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby. Doporučujeme 3 série po 10 cvicích s pětisekundovou přestávkou mezi dvěma sériemi.
 • Poznámka: Toto je silové cvičení, které je třeba provádět rytmicky a takovým způsobem, aby nedocházelo k nadměrnému vyvíjení síly. Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte.

Sed-leh
 • Funkce: Posilování a rozvoj břišních a zádových svalů.
 • Použití: Zapřete se nohama a provádějte plynulé pohyby sed-leh. Doporučujeme 3 série po 10 cvicích s minutovou přestávkou mezi sériemi.
 • Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby.
 • Poznámka: Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte.

Veslař
 • Funkce: Procvičování pasu, zad, hrudi,paží, ramen, stehen.
 • Použití: Uchopte rukojeti oběma rukama, udržujte rovnováhu a přitahujte se k sobě a od sebe.
 • Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby. Doporučujeme 3 série po 2 minutách s pětisekundovou přestávkou mezi dvěma sériemi.
 • Poznámka: Během cvičení neuvolňujte rukojeti. Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušte.