Oživené Poříčí

Projekt „Oživené Poříčí“ si klade za cíl povzbudit obyvatele vyloučené části Trutnova Poříčí k tomu, aby se podíleli na utváření veřejného prostoru své čtvrti. Poříčí je městské část Trutnova, ve které žije několik tisíc obyvatel. Je to část města, která má od začátku dvacátého století výrazně industriální charakter.

Od této doby se z Poříčí stává průmyslové předměstí Trutnova se spoustou negativních důsledků. Je zde však část obyvatel, kteří mají zájem o aktivní kulturní a komunitní život. Smyslem projektu je podpořit tuto část aktivních obyvatel k tomu, aby uspořádala několik setkání se svými spoluobčany a zapojily je do aktivního utváření jejich veřejného prostoru.