Brána do veřejného života

Smyslem projektu „Brána pro zapojování do veřejného života“ je zapojit občany města Trutnova do rozhodování o věcech veřejných, týkajících se jejich běžného života v Trutnově. V současné době není bohužel v našem městě obvyklé, že by se občané zapojovali do rozhodování orgánů města. Tuto situaci chceme změnit,

chceme zapojit trutnovskou veřejnost do rozhodování v městském zastupitelstvu a do rozhodování orgánů městské samosprávy, případně státní správy. Jednou z aktivit tohoto projektu je vytvořit hlasovací web, pomocí kterého se budou trutnovští občané moci vyjadřovat k věcem veřejným.