Modernizace lesnické výuky

Modernizace výuky v technických a přírodovědných oborech na České lesnické akademii v Trutnově je projekt, který je zaměřen na modernizaci systému vzdělávání v technických a přírodovědných oborech. Hlavní náplní projektu je pomocí informačních technologií a technického zařízení zkvalitnit vzdělávací proces

a to zvláště v technických a přírodovědných oborech. Smyslem projektu je propojit pořízené technické vybavení s aktivními a inovativními formami vzdělávání a tímto způsobem podpořit rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Projekt je koncipován tak, aby v první fázi došlo k nákupu potřebného technického zařízení, které bude propojeno s vzděláváním učitelů, kteří díky němu za použití nového moderního vybavení vytvoří příručku modelových výukových jednotek založených na osvojování klíčových kompetencí.

V další fázi bude příručka pilotně zkoušena ve vzdělávacím procesu s žáky ČLA. Na základě vyhodnocení pak budou výukové jednotky začleňovány do ŠVP ČLA tak, aby napomohly dokončení kurikulární reformy. Hlavní pedagogický výstup projektu (příručka), pak bude zveřejněn pro další vzdělávací subjekty.

Pracovní schůzky se zúčastnili všichni učitelé včetně vedení školy. Úvodem byli řečeny důležité informace vedoucí k realizaci celého projektu. Také došlo k rozdělení učitelů do tématicky zaměřených pracovních skupin a zvolení jejich hlavních koordinátorů. Ti pak budou úzce spolupracovat s vedoucím celého projektu.

V rámci projektu s názvem Modernizace výuky na ČLA Trutnov z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost škola získala mimo jiné špičkové dendrometrické pomůcky, které využije především ve výuce Hospodářské úpravy lesů a dalších odborných lesnických předmětů. Jedná se o 6 výškoměrů SILVA CM 1015/2025,3 výškoměry HEC, 2 laserové výškoměry VertexLaser 402, 2 elektronické relaskopické výškoměry HEC-R, 2 dálkoměry Nicon Forestry PRO, 2 ultrazvukové plochoměrné soupravy XSCAPE a 2 elektronické průměrky Digitech Professional.