Oživené Poříčí

Projekt „Oživené Poříčí“ si klade za cíl povzbudit obyvatele vyloučené části Trutnova Poříčí k tomu, aby se podíleli na utváření veřejného prostoru své čtvrti. Poříčí je městské část Trutnova, ve které žije několik tisíc obyvatel. Je to část města, která má od začátku dvacátého století výrazně industriální charakter.

Číst dál

Brána do veřejného života

Smyslem projektu „Brána pro zapojování do veřejného života“ je zapojit občany města Trutnova do rozhodování o věcech veřejných, týkajících se jejich běžného života v Trutnově. V současné době není bohužel v našem městě obvyklé, že by se občané zapojovali do rozhodování orgánů města. Tuto situaci chceme změnit,

Číst dál

Modernizace lesnické výuky

Modernizace výuky v technických a přírodovědných oborech na České lesnické akademii v Trutnově je projekt, který je zaměřen na modernizaci systému vzdělávání v technických a přírodovědných oborech. Hlavní náplní projektu je pomocí informačních technologií a technického zařízení zkvalitnit vzdělávací proces

Číst dál

Petice za záchranu stromů

Nesouhlasíme se záměrem stavět novou kuželnu na základě necitlivého projektu, podle něhož má stavbě ustoupit park s více jak dvaceti zdravými a vzrostlými stromy o stáří až 100 let. Považujeme za nešťastné kácet a stavět v místech, které je v současnosti parkem a oázou klidu a je využíváno k procházkám maminek s dětmi i ke hrám dětí z mateřské školky.

Číst dál

Profesní vzdělávání

Projekt „Profesní vzdělávání pracovníků NNO v EVVO" je realizován v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizátorem projektu je SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory.

Číst dál

Výchova k občanství

Projekt Výchova k občanství je pilotním projektem Centra občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně (COV). Zaměstnanec KPI o.p.s. Petr Sobotka, pomáhá tento projekt koordinovat v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Projekt je financován z OP VK prostřednictvím ESF a státního rozpočtu České republiky.

Číst dál

Kapka 21

V tomto projektu je KPI o.p.s. partnerem organizace „Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše". Hlavním cílem projektu je udržitelný rozvoj obcí a měst a zlepšení kvality životního prostředí prostřednictvím výchovy, vzdělávání a osvěty obyvatel Královéhradeckého kraje. Pozitivní změna postojů občanů

Číst dál

Projektové vyučování

Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji je dalším projektem, ve kterém KPI o.p.s. figuruje jako partner Nadace dřevo pro život je: „Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji".

Číst dál

Vzdělávání vlastníků lesů

Vzdělávání vlastníků lesů a osob hospodařících v lesích, v oblasti marketingu a Public Relations je projekt, který je podpořen z Programu rozvoje venkova (PRV) je napomoci vlastníkům lesa a osobám hospodařícím v lesích osvojit si marketingové a public relations nástroje směrem k veřejnosti. Záměr projektu vychází z potřeb vlastníků lesa a osob

Číst dál