Výchova k občanství

Projekt Výchova k občanství je pilotním projektem Centra občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně (COV). Zaměstnanec KPI o.p.s. Petr Sobotka, pomáhá tento projekt koordinovat v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Projekt je financován z OP VK prostřednictvím ESF a státního rozpočtu České republiky.

Na školách běží od dubna roku 2010 do konce roku 2012. Činnost Centra i nastartované aktivity však poběží i poté. Smyslem projektu je zavedení systematické podpory občanského vzdělávání a výchovy na ZŠ, GYM a SOU ve 13 krajích České republiky. Cílovými skupinami jsou pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, žáci a studenti. Naší snahou není vytvořit novou iniciativu a „vymýšlet vymyšlené", ale adaptovat ověřené a kvalitně zvládnuté vzdělávací záměry do praktické podoby. Více informací najdete na www.obcanskevzdelavani.cz.

 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy