Kapka 21

V tomto projektu je KPI o.p.s. partnerem organizace „Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše". Hlavním cílem projektu je udržitelný rozvoj obcí a měst a zlepšení kvality životního prostředí prostřednictvím výchovy, vzdělávání a osvěty obyvatel Královéhradeckého kraje. Pozitivní změna postojů občanů

a jejich vlastní iniciativa při ochraně ŽP. Prioritní podmínkou dosažení takového způsobu rozvoje je zajištění dosažitelnosti kvalitní environmentální výchovy a ekologického poradenství ve všech částech kraje a pro všechny jeho obyvatele (formou výchovných, vzdělávacích a osvětových akcí a poradenství), což vyžaduje garanci kvality těchto služeb a posilování stability krajské sítě středisek EVVO a ekologického poradenství. Cílové skupiny jsou - děti a žáci, mateřských základních a středních škol, pedagogičtí pracovníci, veřejná správa, podnikatelský sektor a široká veřejnost. Chceme se zaměřit na zvyšování kvality služeb EVVO, realizovat metodickou pomoc střediskům v Královéhradeckém kraji, společné propagovat naši činnost, v rámci sítě si vyměňovat informace a poskytovat konzultace. Více informací najdete na www.sever.ekologickavychova.cz.

  Státní fond životního prostředí ČR