Profesní vzdělávání

Projekt „Profesní vzdělávání pracovníků NNO v EVVO" je realizován v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizátorem projektu je SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory.

V rámci svého vzdělávání je KPI o.p.s. v tomto projektu také zapojena. Jedním z hlavních cílů projektu je vytvoření modulů, které komplexně zajistí profesionalizaci zaměstnanců neziskových organizací zabývajících se environmentální výchovou a vzděláváním pro udržitelný rozvoj. Vzdělávací moduly jsou zaměřeny na profesní vzdělávání ve dvou základních oblastech. První na Managerské a organizační dovednosti (pro vedoucí a organizační pracovníky NNO). Druhá na lektorské a odborné dovednosti (pro odborné pracovníky a lektory NNO). Více informací najdete na www.sever.ekologickavychova.cz.

 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy