Vzdělávání vlastníků lesů

Vzdělávání vlastníků lesů a osob hospodařících v lesích, v oblasti marketingu a Public Relations je projekt, který je podpořen z Programu rozvoje venkova (PRV) je napomoci vlastníkům lesa a osobám hospodařícím v lesích osvojit si marketingové a public relations nástroje směrem k veřejnosti. Záměr projektu vychází z potřeb vlastníků lesa a osob

hospodařících v lesích užívat více marketingových nástrojů zaměřených na své potenciální spotřebitele v České republice. Chování spotřebitelů je možné ovlivnit pouze v případě, že vlastníci lesa a osoby hospodařící v lesích začnou používat potřebné marketingové nástroje a účinný způsob komunikace s veřejností. Jednotlivé vzdělávací moduly projektu jsou zaměřené tak, aby bylo dosaženo co největší míry využití marketingu v praxi a zároveň bylo naplněno očekávání vlastníků lesa.